Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic

Na podstawie Uchwały nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r., Burmistrz Zdzieszowic ogłasza dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.

Zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na zmianie systemu ogrzewania na proekologiczne, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania, zawarte są w "Regulaminie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne", stanowiącym załącznik do uchwały nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34 Zdzieszowice, pokój B-203, w godz. 7:30-15:30.

W przypadku dużej ilości wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

Wersja XML