Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic

Informacja o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie realizowane w ramach ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest - w 2019 roku dla Gminy Zdzieszowice.

Gmina Zdzieszowice w ramach zadania „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zdzieszowice w roku 2019” uzyskała dofinansowanie:

• 35% kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 3010,05 zł,
• 35% kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3010,06 zł.

Udział środków własnych beneficjentów stanowił 30 % kosztów zadania i wyniósł 2580,05 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 8600,16 zł.

Łącznie usunięto 14,02 Mg wyrobów zawierających azbest z 13 nieruchomości położonych na terenie Gminy Zdzieszowice.

Wersja XML