• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic

Informacja o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie realizowane w ramach ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest - w 2019 roku dla Gminy Zdzieszowice.

Gmina Zdzieszowice w ramach zadania „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zdzieszowice w roku 2019” uzyskała dofinansowanie:

• 35% kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 3010,05 zł,
• 35% kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3010,06 zł.

Udział środków własnych beneficjentów stanowił 30 % kosztów zadania i wyniósł 2580,05 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 8600,16 zł.

Łącznie usunięto 14,02 Mg wyrobów zawierających azbest z 13 nieruchomości położonych na terenie Gminy Zdzieszowice.

Wersja XML

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 16007247
w tym miesiącu: 104623
dzisiaj: 7175

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1