Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o planowanym terminie zamknięcia przejazdu kolejowego na ul. Żyrowskiej w Rozwadzy

PORR S.A. w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie”, zgłasza zamknięcie w dniu 06.11.2019 r. w godzinach 8:00 - 16:00 przejazdu kolejowo - drogowego w km 12,597 L136 w ciągu drogi gminnej nr 106023 O - ulica Żyrowska w miejscowości Rozwadza.

Dla zamknięcia przejazdu w km 12+597, stanowiącego dojazd do pól nie ma konieczności wyznaczania objazdu. Wystarczające będzie zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót oraz oznakowanie znakiem D-4a dojazdu od ul. Żyrowskiej.

Wersja XML