Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

Zgodnie z przepisami prawa Urząd Miejski w Zdzieszowicach jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.

Poniżej zamieszczono link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku - link prowadzi do zewnętrznego serwisu Ekoportal

 

Wersja XML