Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 i statystycznej liczbie dzieci (korekta)

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 i statystycznej liczbie dzieci (korekta)

Burmistrz Zdzieszowic na podstawie art. 89d ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza co następuje:

1. Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia w przedszkolu na rok wynosi - 13 033,11

2. Statystyczna liczba uczniów w publicznych przedszkolach - 387

Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 18 ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy Zdzieszowice w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Wersja XML