Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie) na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice w roku 2020

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej reki na podstawie art.67 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: dz.u.z2019 r. poz.1843 w raz z późn.zm.)

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie) na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice w roku 2020, w ramach którego należy wykonywać m.in. następujące czynności:

PDFInformacja z dnia 3 stycznia 2020 r. o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki - zimowe utrzymania dróg gminnych

Wersja XML