Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XVII Sesję w dniu 29 stycznia 2020r.

PDFw_spr_dokonania_zmian_budzetu_na_2020.pdf
PDFw_spr_przyjecia_Programu_profilaktyki.pdf
PDFw_spr_regulaminu_przewozu_osób.pdf
PDFw_spr_rozpatrzenia_skargi_na_dzialanosc_Burmistrza_Zdzieszowic.pdf
PDFw_spr_ustalenia_cen_za_przejazdy.pdf
PDFw_spr_ustalenia_wysokości_ekwiwalentu.pdf
PDFw_spr_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_kolejnej_umowy_dzierzawy_29).pdf
PDFw_spr_zamiaru_likwidacji_PSP_w_Krepnej.pdf
PDFw_spr_zmiany_wpf.pdf
PDFzmieniajaca_uchwale_mieszkania_chronione.pdf
 

Wersja XML