Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XVII/148/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFXVII/148/2020

Wersja XML