Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr SG.120.6.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2020r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

PDFSG.120.6.2020

PDFRegulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

PDFzałącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - graficzny podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego

PDFzałącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego - graficzny podział nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy

PDFzałącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego - struktura Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach wraz z liczbą etatów

Wersja XML