Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA !!!

Szanowni Klienci,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 z dniem 16 marca 2020r. do odwołania zostaje wprowadzone całkowite ograniczenie bezpośredniego przyjmowania i załatwiania spraw przez petentów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

W najbliższym okresie do minimum ograniczymy pracę w rejonie. W holu budynku wyznaczyliśmy miejsce do obsługi klienta.

Sprawy szczególnie pilne będą załatwiane po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami:
kierownik - 77 472 66 19
zastępca kierownika – 77 472 66 10
główna księgowa - 77 472 66 18
referat księgowości - 77 472 66 18
sekcja administracyjna – 77 472 66 11
sekcja świadczeń rodzinnych i pomocy alimentacyjnej - 77 472 66 15, 77 472 66 17
sekcja do spraw pomocy środowiskowej - 77 472 66 13, 77 472 66 14, 77 472 66 16
sekcja do spraw asystentury rodzinnej - 77 472 66 11

Podczas niezbędnej wizyty w ośrodku prosimy o zachowanie 1,5 metrowej odległości od obsługi i od innych oczekujących.

Większość spraw będziemy załatwiać drogą telefoniczną i elektroniczną, zachęcamy wszystkich do kontaktu online. Wnioski można przesłać pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej.
Dotyczy to zwłaszcza ubiegania się o:
1. Zasiłek rodzinny i dodatki,
2. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka ,,Becikowe’’,
3. Świadczenie rodzicielskie ,,Kosiniakowe’’,
4. Fundusz alimentacyjny,
5. Świadczenie wychowawcze "500 plus"

Wnioski w w/w sprawach można składać za pośrednictwem portalu WWW.OBYWATEL.GOV.PL lub bankowości elektronicznej.

Zgodnie z zaleceniem wojewody została zwieszona działalność Domów Dziennego Pobytu „Jarzębina” i „Stokrotka” oraz działalność wychowawcy podwórkowego.
Pomoc psychologiczna będzie udzielana przez psychologa i terapeutę zatrudnionego w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem: 77 484 60 86
Informacje o bieżącej organizacji pracy Ośrodka oraz podjętych działaniach umieszczane będą na naszej stronie.

W tym trudnym czasie pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa i zaleceniach, które mają na celu ochronić nasze zdrowie. Jednocześnie wykażmy się jak największą wrażliwością społeczną na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych.

Jeżeli w sąsiedztwie lub bliskim otoczeniu zauważycie Państwo osoby potrzebujące pomocy, dla których pomoc rodziny, sąsiadów lub przyjaciół jest niewystarczająca, prosimy kontaktować się z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod wskazanymi wyżej numerami telefonów.

Wersja XML