Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26.03.2020r.

Komunikat Burmistrza Zdzieszowic

z dnia 26 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zdzieszowice,

z uwagi na zagrożenie koronawirusem, w trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach zmienia się zasady obsługi mieszkańców:

ZASADY

Sprawy można załatwiać za pośrednictwem skrzynki ePUAP: /6nv682kda4/SkrytkaESP

lub poprzez skrzynkę e-mail: um@zdzieszowice.pl

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy, pracownik Urzędu umówi się z klientem na konkretny termin i godzinę wizyty w Urzędzie.

W związku z zamknięciem znajdującego się na terenie budynku UM punktu kasowego Banku Spółdzielczego w Gogolinie informujemy, że wpłat należności finansowych można dokonywać na konto:

44 8883 1015 2002 0010 5910 0001

lub w oddziale Banku Spółdzielczego w Gogolinie znajdującym się w Zdzieszowicach ul. Nowa 4.

Burmistrz Zdzieszowic

Sybila Zimerman

Wersja XML