Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2020

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 11843 wraz z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni oraz wykaszanie poboczy na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2020 w ramach którego należy wykonywać m.in. następujące czynności:
- zakup i dokonywanie nasadzeń na wskazanych terenach,
- pielęgnacja nasadzeń,
- wykaszanie trawników,
- wykaszanie poboczy,
- cięcie i odchwaszczanie żywopłotów.

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia na utrzymanie zieleni oraz wykaszanie poboczy na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2020

Wersja XML