Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr SG.0050.222.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2020r.

w sprawie aktualizacji "Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Gminy Zdzieszowice”

PDFSG.0050.222.2020

PDFInformacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu

Wersja XML