Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwetnia 2020r.

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości z powodu COVID-19

PDFXVIII/170/2020

PDFUchwała nr 16/43/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 maja 2020 r.

Wersja XML