Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc dla przedsiębiorców w związku z COVID-19

Pomoc dla przedsiębiorców w związku z COVID-19 w zapłacie rat podatku od nieruchomości, którzy odnotowali znaczny spadek obrotów gospodarczych oraz nie posiadali zaległości na koniec grudnia 2019 r.

W ramach pomocy przedsiębiorcom na sesji w dniu 29 kwietnia 2020 r. podjęte zostały uchwały:

1) Nr XIX/170/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości z powodu COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 05.05.2020, poz. 1375);

na mocy tej uchwały przedłuża się terminy zapłaty rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. płatnych przez przedsiębiorcę-podatnika z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, którego nie dotyczy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i spełniającego  wszystkie warunki określone  w tej uchwale.

Termin składania dokumentów:
- dla osób fizycznych najpóźniej w terminie płatności II raty tj.do dnia 15.05.2020 r.,
- dla osób prawnych najpóźniej do dnia 15.05.2020 r. (termin płatności V raty) oraz do dnia 15.06.2020 r. (termin płatności VI raty).

* PDFformularz zgłoszenia (druk do pobrania),
* PDFoświadczenie przedsiębiorcy (druk do pobrania).

2) Nr XIX/171/2020 w sprawie zwolnienia z  podatku od nieruchomości z powodu COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 05.05.2020, poz. 1376);

na mocy tej uchwały przedsiębiorca -podatnik, którego dotyczy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może wnioskować o zwolnienie z zapłaty rat podatku za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. po spełnieniu wszystkich warunków określonych uchwałą.

Termin składania dokumentów: najpóźniej do dnia 31.12.2020 r.

* PDFformularz zgłoszenia (druk do pobrania),
* PDFoświadczenie przedsiębiorcy (druk do pobrania),
* korekta informacji podatkowej z załącznikami:

Osoby fizyczne (druki do pobrania):

IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (zał. nr 1)

ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. nr 2)

ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. nr 3)

Osoby prawne (druki do pobrania):

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (zał. nr 5)

ZDN-1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. nr 6)

ZDN-2 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. nr 7)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
- osoby fizyczne - 077/40 64 423, 077/40 64 443 i 077/40 64 432
- osoby prawne - 077/40 64 422

Wersja XML