Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje urzędowe

 • Terminy opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi

  Brak opisu obrazka
  Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, należy wnieść w wysokości naliczonej na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r.
  Data publikacji: 18-09-2020 08:15
 • „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Zdzieszowice na lata 2021-2030”

  Brak opisu obrazka
  W związku z trwającymi pracami nad „Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Zdzieszowice na lata 2021-2030”, prowadzonymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Delta Partner z Cieszyna, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej jakości życia oraz problemów i potrzeb społecznych występujących w gminie.
  Data publikacji: 10-09-2020 09:46
 • Badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych

  Brak opisu obrazka
  Uprzejmie informujemy, że od 8 do 30 września 2020 roku na terenie gminy Zdzieszowice realizowane są badania ankietowe, związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
  Data publikacji: 08-09-2020 15:06
 • Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji

  Brak opisu obrazka
  Zawiadamia się mieszkańców Gminy Zdzieszowice, że w dniu 9 września 2020 r. o godz. 15:30 odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji. Posiedzenie Sesji odbędzie się w trybie Wideokonferencji, która transmitowana będzie za pośrednictwem strony internetowej www.zdzieszowice.pl (menu: Nagrania z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach) oraz esesja.tv.
  Data publikacji: 04-09-2020 15:03
 • Ankietyzacja na cele Programu Gospodarki Niskoemisyjnej

  Brak opisu obrazka
  Gmina Zdzieszowice realizuje aktualizację opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej”. Dokument służył do zaplanowania działań na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w gminie. W związku z tym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy o wypełnienie ankiety dotyczącej gospodarki energetycznej w obiektach mieszkalnych. Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań na terenie naszej gminy. Prosimy wypełnić ankietę do 25 września 2020 roku.
  Data publikacji: 01-09-2020 13:40
 • Konsultacje społeczne Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Czysty Region

  Brak opisu obrazka
  Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” ogłasza konsultacje społeczne w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” (27.08.2020r. – 09.09.2020r.)
  Data publikacji: 31-08-2020 14:29
 • Uwaga rolnicy!

  Brak opisu obrazka
  W terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  Data publikacji: 03-08-2020 11:04
 • Zapraszamy do wypełnienia ankiety

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Mieszkańcy, w dalszym toku prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030” prosimy o wypełnienie fiszki projektowej dla zadań, których realizacja w znaczący sposób poprawiłaby sytuację społeczno-gospodarczą gminy w okresie obowiązywania przyszłej strategii.
  Data publikacji: 31-07-2020 12:13
 • Wyraź swoją opinię! Wypełnij ankietę

  Brak opisu obrazka
  Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pomoże w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030.
  Data publikacji: 23-07-2020 13:25
 • Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag

  Brak opisu obrazka
  Gmina Zdzieszowice podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag” z terenu gminy Zdzieszowice.
  Data publikacji: 14-07-2020 09:38
Wersja XML