Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-05-11 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochronnej studni ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych, eksploatowanej do nawodnień boiska sportowego w Krępnej

Zgodnie 400 ust.7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020, poz.310 z późn.zm.) zawiadamiam, o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochronnej STUDNI ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych, eksploatowanej do nawodnień boiska sportowego w Krępnej, obejmującej teren ochrony bezpośredniej, na działce nr 115 km 3 obręb Krępna.

PDFinformacja

Wersja XML