Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XX Sesję w dniu 28 maja 2020r.

PDFw_spr_dokonania_zmian_budzetu_korekta_19.05.2020.pdf
PDFw_spr_dokonania_zmian_budzetu_na_2020_19.05.2020.pdf
PDFw_spr_rozpatrzenia_petycji_ochrona_zdrowia.pdf
PDFw_spr_rozpatrzenia_petycji_zmiana_przepisow_prawa_miejscowego.pdf
PDFw_spr_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Powiatu_Krapkowickiego.pdf
PDFw_spr_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_WO.pdf
PDFw_spr_wyraz_zgody_na_zawarcie_umowy_86-10_86-13_87-5_Januszkowice.pdf
PDFw_spr_wyrazenia_zgody_303-4_303-5_304.pdf
PDFw_spr_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_kolejnej_umowy_dzierzawy_po_umowie_zawartej_na_czas_oznaczony_501-4_503-4_503-6_Jan-ce.pdf
PDFw_spr_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_umowy_dzierzawy_15.05.2020.pdf
PDFw_spr_wyrazenia_zgody_na_zbycie_nieruchomości_Zdz-ce_2687-4_2687-6_2687-8_2687-10.pdf
PDFw_spr_zmiany_wpf_20.05.2020.pdf
PDFw-spr_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_kolejnej_umowy_213_287_Januszkowice.pdf
 

Wersja XML