Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-07-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2020r. poz. 65 z zm./, w związku z Uchwałą Nr XX/178/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Zdzieszowicach, Burmistrz Zdzieszowic podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący poniższe nieruchomości gruntowe, przeznaczone do sprzedaży:

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 21.07.2020

Wersja XML