Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyraź swoją opinię! Wypełnij ankietę

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z rozpoczęciem prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030” prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy.

Ankieta jest anonimowa a przekazane uwagi i sugestie będą odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju gminy na najbliższe lata.

Skorzystajcie Państwo z szansy, aby wyrazić swoja opinię dotyczącą aktualnej kondycji badanego obszaru oraz ważnych, Państwa zdaniem, zadań rozwojowych, które powinny zostać podjęte w przyszłości. Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić istotny element procesu planowania strategicznego w gminie.

Ze względu na trwające w kraju zagrożenie epidemiczne, ankieta realizowana jest wyłącznie internetowo. Termin do 3 sierpnia.

Link do ankiety

Z góry dziękujemy za udział w badaniu!

Wersja XML