Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole w 2020 roku

Organ kontrolujący: Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Przedmiot kontroli: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Protokół kontroli: PDFprotokół kontroli
Data: 2020-12-15

Organ kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
Przedmiot kontroli: Zakres bezpieczeństwa i higieny pracy, zakres prawnej ochrony pracy
PDFnotatka urzędowa z kontroli
Data: 2020-09-09

Organ kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Przedmiot kontroli: Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Zdzieszowice za 2019 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2012-2018 i 2020
Protokół kontroli: PDFprotokół kontroli Protokół do wglądu u Sekretarza Gminy lub na wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Wersja XML