Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych

Uprzejmie informujemy, że od 8 do 30 września 2020 roku na terenie gminy Zdzieszowice realizowane są badania ankietowe, związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych, dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w gminie.

Termin na wypełnienie ankiety upływa w dniu 30 września 2020 r.

Link do ankiety:

https://www.webankieta.pl/ankieta/553978/zdzieszowice-kwestionariusz-ankiety-dla-mieszkancow-gminy-2020.html

Wersja XML