Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminy opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, należy wnieść w wysokości naliczonej na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r.

Obowiązują terminy opłat zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

III rata – do 30 września 2020 r.

W przypadku niedokonania opłaty w ustalonej wysokości i we wskazanym wyżej terminie, można jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni – wówczas należy dodatkowo wnieść opłatę w wysokości 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń można wpłacić na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice o nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001.

Wersja XML