Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXIV Sesję w dniu 30 września 2020r.

PDFw sprawie dokonania zmian budżetu na 2020 r.

PDFkorekta z 25.09.2020 r., w sprawie dokonania zmian budżetu na 2020 r.pdf

PDFw sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFkorekta_B_ w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFw sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Januszkowicach

PDFzmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i nadania jej statutu

PDFkorekta 5_d_zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Mlodzieżowej Rady Miejskeij w Zdzieszowicach i nadania jej statutu.pdf

PDFzmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice

PDFw sprawie Strategii Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030

PDFKOREKTA5_g_w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy po umowie zawartej na 3 lata.pdf

PDFw sprawie wyrażenia opinii o zamiarze przystąpienia do Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z siedzibą w Strzelcach Opolskich

PDFw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic

PDFw sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego

PDFw sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Zdzieszowicach

PDFw sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zdzieszowicach

PDFw sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Zdzieszowice przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji „Zdzieszowice”

PDFw sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna

PDF5_o_w sprawie uchwały przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza. (2).pdf

 

Wersja XML