Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic

Informacja o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie realizowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – w 2020 roku dla Gmin Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice w ramach zadania „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zdzieszowice w roku 2020” uzyskała dofinansowanie w kwocie 5766,69 zł, co stanowi 64,80% kosztów kwalifikowanych, w tym:

    • 32,40% kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 2883,35 zł,
    • 32,40% kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2883,34 zł.
      
Udział środków własnych beneficjentów końcowych stanowił 35,20 % kosztów zadania i wyniósł 3132,51 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 8899,20 zł.

Łącznie usunięto 8,85 Mg wyrobów zawierających azbest z 7 nieruchomości położonych na terenie Gminy Zdzieszowice.

Wersja XML