Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kąpielisko Miejskie w Zdzieszowicach

Kąpielisko Miejskie w Zdzieszowicach czynne jest od 1 czerwca do 31 sierpnia.

Ustala się ceny biletów wstępu na Kąpielisko Miejskie w Zdzieszowicach w wysokości:

Bilet całodzienny od godz. 11:00 do godz. 19:00

Bilet popołudniowy od godz. 16:00 do godz. 19:00

Bilet zbiorowy całodzienny dla dzieci i młodzieży (grupa zorganizowana co najmniej 10 osób + opiekun)

Bilet rodzinny całodzienny

Karnety miesięczne

Do korzystania z ulgowych biletów wstępu są uprawnione następujące osoby:

Dzieci do lat 3 uprawnione są do bezpłatnego korzystania z Kąpieliska Miejskiego.

Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych biletów wstępu są:

W przypadku dzieci do lat 3 - kasjer może zażądać dowolnego dokumentu potwierdzającego
wiek dziecka.

UWAGA! Od 12 lipca 2013r. Burmistrz Zdzieszowic Zarzadzeniem Nr SG.0050.304.2013 wprowadza ulgę dla rodzin wielodzietnych, które zamieszkują na terenie Gminy Zdzieszowice i mają na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci w wieku do lat 18, a w przypadku gdy dziecko sie uczy lub studiuje do 26 roku życia. Cena biletu wstępu na Kąpielisko Miejskie w Zdzieszowicach dla każdej osoby z rodziny wielodzietnej wynosi 2 złPotwierdzenie prawa do ulgi wydaje Urząd Miejski po złożeniu PDFoświadczenia.

Ceny podane w zarządzeniu są cenami brutto.

GALERIA ZDJĘĆ Z KĄPIELISKA MIEJSKIEGO W ZDZIESZOWICACH


 

 Brak opisu obrazka

 

Wersja XML