Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kąpielisko Miejskie w Zdzieszowicach

Kąpielisko Miejskie w Zdzieszowicach czynne jest od 16 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Cennik

➢ Bilet całodzienny od 11:00 – 19:00
- ulgowy – 6
- normalny – 10
- dzieci do lat 3 – 1

➢ Karnety
- ulgowy (5 wejść + 1 gratis) – 30
- ulgowy (10 wejść + 2 gratis) – 60
- normalny (5 wejść + 1 gratis) – 50
- normalny (10 wejść + 2 gratis) – 100
- miesięczny imienny ulgowy całodzienny – 100
- miesięczny imienny normalny całodzienny – 140
- miesięczny imienny ulgowy popołudniowy – 80
- miesięczny imienny normalny popołudniowy – 100 zł (wejście z karnetem imiennym za okazaniem dowodu tożsamości)

➢ Bilet popołudniowy od 16:00 – 19:00
- ulgowy – 4
- normalny – 7
- dzieci do lat 3 – 1

➢ Bilety dla grup zorganizowanych dzieci, młodzieży (minimum 10 osób)
- bilet dla 1 osoby – 4 zł (opiekun grupy wstęp wolny)

➢ Bilet rodzinny
- osoba dorosła + dziecko do 10 lat – 13

Cena biletu dla każdej osoby z rodziny wielodzietnej 2
(za okazaniem potwierdzenia z Urzędu, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Zdzieszowic Nr SG.0050.543.2022 z dnia 10 maja 2022)

Podstawą do wydania biletu ulgowego jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej (do 26 roku życia) oraz dokumentu orzekającego o niepełnosprawności przez kupującego.

Kasjer może zażądać dowolnego dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

Wejścia grupowe – za okazaniem listy uczestników grupy wraz z podpisem opiekuna (zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 maja 2022r. NR SG.0050.543.2022).

 Bez nazwy-2.jpeg

Wersja XML