Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art.9o ust. 6 i 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1053 ze zm.)., (wpływ do tut. organu 31 sierpnia 2020 r.), w sprawie pozwolenia na budowę pn.: „Przebudowa linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Opole Zachodnie w zakresie - przebudowy transformatorowi w km. 7,347” zlokalizowanej na działce nr 114/3 AM 2, w Zdzieszowicach obręb 0002 Januszkowice.

PDFobwieszczenie

Wersja XML