Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT KIEROWNIKA MGOPS W ZDZIESZOWICACH NR 13 z 19.10.2020r.

Od soboty 17 października 2020 r. powiat krapkowicki znajduje się w czerwonej strefie, a w całym kraju obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. W związku z powyższym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje, iż zajęcia prowadzone w Domach Dziennego Pobytu "Jarzębina " i "Stokrotka" odbywają się w grupach liczących do 10 osób wraz z prowadzącym zajęcia.

Takie same zasady obowiązują podczas zajęć wychowawcy podwórkowego.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zdzieszowicach

Renata Nachtygal

Wersja XML