Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-10-08 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art.9o ust. 6 i 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1053 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działających poprzez pełnomocnika - Łukasza Wojciechowskiego, z 31 sierpnia 2020 r. (wpływ do tut. organu 31 sierpnia 2020 r.),w sprawie pozwolenia na budowę pn.: Przebudowa linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Opole Zachodnie w zakresie dotyczącym przebudowy: wiaduktu w km 0,657, mostu w km 6,891, przepustu w km 17,392, przepustu w km 30,498, znajdujących się na działkach nr: 1640/3 w Kędzierzynie -Koźlu, nr 162/3, 169/4, 272/1, 171/1, 167/1, 172/3 w Januszkowicach, nr 355 w Zakrzowie, nr 1587/355, 1585/352 w Przyworach - zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

PDFobwieszczenie

Wersja XML