Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXVI Sesję w dniu 28 października 2020r.

PDFa_w sprawie dokonania zmian budżetu na 2020 r. wraz uzasadnieniem dokonanych zmian ..pdf

PDFa_korekta z 27 października w sprawie dokonania zmian budżetu na 2020 r.

PDFb_zmiana wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFb_korekta z 27 października w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

PDFc_w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrowej.pdf

PDFd_w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFe_w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf

Wersja XML