Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zdzieszowice!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach dziękuje Mieszkańcom Gminy za wykazaną solidarność w niesieniu pomocy potrzebującym w całym okresie sytuacji epidemicznej.

Nadal najważniejszą kwestią, na którą musimy wspólnie zwrócić uwagę, jest konieczność ograniczania kontaktów międzyludzkich. Wymaga to od nas konsekwencji i ciągłej rozwagi.

Prosimy Państwa, by zachowując szczególną ostrożność, zadbać również o osoby starsze, samotne lub niepełnosprawne, które nie są na co dzień objęte wsparciem pomocy społecznej.

Wierzymy, że Społeczność Naszej Gminy w obliczu trudnej sytuacji potrafi wykazać się wrażliwością i wspólnotowym postępowaniem. Drobna pomoc przy robieniu np. zakupów jest dzisiaj tak samo ważna, jak działania medyczne. Zadbajmy nie tylko o siebie i własną rodzinę, ale jeśli to możliwe o sąsiada, znajomego, osobę w potrzebie.

Osobom samotnym, starszym lub niepełnosprawnym możemy świadczyć wsparcie w formie doraźnych zakupów artykułów spożywczych i higienicznych.

Telefon kontaktowy do MGOPS w Zdzieszowicach: 77 472 66 11 od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:30 - 15:30 lub 515 968 168 poza godzinami funkcjonowania Ośrodka.  

Jednocześnie osoby, które mogłyby pełnić pomoc sąsiedzką, wolontariat (osoby zdrowe i pełnoletnie) mogą pod wskazanymi numerami telefonów informować o gotowości niesienia pomocy. Nasz Ośrodek wskazywałby osoby, którym konieczne jest udzielenie pomocy i które do nas o tę pomoc wystąpiły.

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi i wspierajmy się wzajemnie.

Wersja XML