Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-10-27 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. Poz. 256 z późn. zm) - zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 20 w Zdzieszowicach, obejmując działkę 381/84, obręb Zdzieszowice, z powodu: „Spróchniałe - grozi przechodniom” w związku z wnioskiem Wspólnoty Mieszkaniowej z siedzibą 47-330 Zdzieszowice ul. Korfantego 20 z dnia 24 września 2020 r. ( data wpływu do tut. Organu 25.09.2020 r.)

PDF2020-10-27 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic

Wersja XML