Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-10-27 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej

Zgodnie z art. 9 ac ust 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 ze zm.), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.),

zawiadamiam

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74, 03-734 Warszawa została wydana decyzja w sprawie pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę transformatorowni przy strażnicy przejazdowej nr 8, linia kolejowa nr 136 na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Opole Groszowice w km 7,347, zlokalizowanej na działce nr 114/3 AM 2, w Zdzieszowicach obręb 0002 Januszkowice.

PDFobwieszczenie

Wersja XML