Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Badanie satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

W ramach Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2001 chcemy ciągle podnosić jakość naszej pracy.
Jeśli załatwiliście Państwo w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach jakąkolwiek sprawę i chcielibyście się podzielić z nami swoimi uwagami i spostrzeżeniami na temat naszej pracy, to prosimy odpowiedzcie na pytania zawarte w ankiecie.
Przeczytamy Wasze odpowiedzi z uwagą, przeanalizujemy i wyciągniemy wnioski, bo naszym zadaniem jest profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonywanie zadań publicznych.

Wypełnione ankiety proszę składać:

1.W Urzędzie do skrzynki oznaczonej napisem "ANKIETA" znajdującej się w holu Urzędu.
2.Przekazać w dowolnym miejscu pracownikowi naszego Urzędu.
3.Przesłać e-mailem na adres um@zdzieszowice.pl
4.Przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, 47-330 Zdzieszowice,
ul. Bolesława Chrobrego 34.

Ankieta dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na stronie internetowej www.zdzieszowice.pl w zakładce INFORMATOR.

PDFankieta.pdf
PDFankieta.pdf

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
Dieter Przewdzing

Wersja XML