Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program "Wspieraj Seniora 70+"

Seniorze!
Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje, iż Gmina Zdzieszowice przystąpiła do realizacji Programu "Wspieraj Seniora 70+". Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do domu. Mogą to być artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Można również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie można poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

Program jest realizowany do 31 grudnia 2020 r.

Program skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.
Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Ośrodek, podczas pierwszego kontaktu. Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11
Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00.
Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje elektronicznie Twoją prośbę o pomoc do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.
Zgłoszenia wpływające w sobotę i niedzielę do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach są rozpatrywane w poniedziałek.
Zgłoszenia możesz dokonać również dzwoniąc bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach pod numer 77 472 66 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

KROK 2

Realizacja usługi odbywa się pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.
Pracownik Ośrodka kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do Ośrodka oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
W razie wątpliwości, zadzwoń do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

KROK 3

Przychodzi do Ciebie osoba, którą Ośrodek wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Ośrodek, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4

Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

Seniorze Pamiętaj! Poinformuj nas o każdej niezapowiedzianej wizycie osoby obcej w Twoim Domu! Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub wolontariusz zawsze umówi się z Tobą na konkretny dzień i godzinę, pokaże legitymację lub identyfikator. Nigdy nie przyjdzie bez zapowiedzi.

Jeśli znasz Seniora, który potrzebuje pomocy, pomóż mu zgłosić się do naszego programu, zapukaj do jego drzwi i zapytaj czy potrzebuje pomocy. Bądźmy w czasie pandemii wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka.

Wersja XML