Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-11-06 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej Januszkowie A1 o mocy do 1MW

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Burmistrz Zdzieszowic zawiadamia,

że na wniosek z dnia 05.10.2020 r. (data wpływu 08.10.2020 r.) RRSP 99 sp. z o.o., z siedzibą: ul. Białostocka 20/45, 03-741 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej Januszkowie A1 o mocy do 1MW wraz z instalacjami i urządzeniami infrastruktury technicznej oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na części działki nr 795, obręb Januszkowie gmina Zdzieszowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie.

W związku z powyższym informuje, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta w Zdzieszowicach, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

PDFzawiadomienie

Wersja XML