Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2021r.

Projekt uchwały budżetowej został ogłoszony Zarządzeniem Nr SG.0050.307.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 listopada 2020r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021r.

Wersja XML