Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wartość słowa w budowaniu relacji z innymi w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach

We wrześniu, w ramach „Tygodnia Wychowania”, uczniowie brali udział w cyklu przedsięwzięć (Mityng Sportowy, Dzień Papieski, Wielka Zbiórka Książek), których myślą przewodnią było przypomnienie, że słowa mają w sobie ogromną moc. Słowa, których używamy zarówno budują więzi i relacje międzyludzkie, ale mogą je również niszczyć.

Zajęcia wychowawcze prowadzone z uczniami w ramach projektu miały na celu przypomnienie, iż musimy być odpowiedzialni za słowa, które wypowiadamy, piszemy – kierujemy do innych.  W trakcie zajęć uczniowie, za pomocą ważnych dla nich słów i zachowań opisywali postacie - ludziki, które ich obrazowały.

            Kolejnym etapem projektu, ukazującym rówieśnikom rolę słowa w budowaniu relacji, było nagranie bajki Hansa Christiana Andersena pt.: Brzydkie kaczątko”, którą przygotowali uczniowie należący do szkolnego koła teatralnego.

            Symbolem, przewijającym się podczas trwania projektu, było drzewo – ukazywało ono uczniów szkoły, na różnych poziomach edukacyjnych, przeplatających się ze sobą w różnorodnych sytuacjach.

Podsumowanie projektu nastąpiło poprzez rozpowszechnienie dla całej społeczności nagranej bajki „Brzydkie kaczątko” oraz zawieszenie na „drzewku więzi”, papierowych postaci (symbolizujących nas samych), które przekazały nam min. takie hasła: „Proszę, dziękuję, przepraszam”, „Miałaś dobry pomysł”,  „Ładnie dziś wyglądasz”, „Dziękuję, że mi pomogłeś”, „Nie jest tak źle”, „Chodź, porozmawiamy”.

           Zwłaszcza dziś, w tak trudnym dla wszystkich czasie pamiętajmy, że naszą potrzebę przyjaźni, bliskości i pozytywnych więzi z innymi wyrażamy słowem, które prowadzi do czynów.

Tablica z projektem edukacyjnym

Życzymy wszystkim dobrych relacji z innymi :)

I. Broszczak

V. Grzesista

Wersja XML