Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021-01-19 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wniosek Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach, ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice

Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.), informuję, o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wniosek Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach, ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, o wydanie pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb eksploatacji komunalnego ujęcia wody i wodociągu KRĘPNA, gm. Zdzieszowice, w zakresie:

1. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych za pomocą studni nr I oraz nr II ujęcia wody w Krępnej.

2. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie ścieków przemysłowych - popłuczyn z SUW w Krępnej do rowu nr R-D w km 0+800 istniejącym wylotem.

Na wniosek strony zostanie wygaszone dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru wód podziemnych, udzielone w punkcie 1.1. decyzji Starosty Strzeleckiego znak ROŚ.6223-32/10 z dnia 11-01-2011 r.

PDFinformacja

Wersja XML