Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady organizacji szczepień realizowanych w miejscu pobytu pacjenta

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia rozstrzygnął nabór na prowadzenie szczepień w miejscu przebywania pacjenta na
terenie województwa opolskiego.

Zespoły realizujące wyjazdowe szczepienia pacjentów zapewnią:

1. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice, tel.: 77 44 67 228 (2 zespoły).

2. NZOZ ELIASMED Justyna Łomny-Elias, ul. Piotrkowska 1, 45-304 Opole, tel.: 600 853 495 (1 zespół).

Realizacja powierzonych im zadań odbywać się będzie na podstawie: Zasad organizacji szczepień realizowanych w miejscu pobytu pacjenta w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 przez wyjazdowe punkty szczepień, opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, których celem jest określenie jednolitych standardów realizacji uprawnień do korzystania ze szczepień przeprowadzanych przez wyjazdowe punkty szczepień.

Proces szczepień zdefiniowany w ww. dokumencie dotyczy osób, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień lub skorzystanie z transportu organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zasady określają przede wszystkim:

Wyjaśniam jednocześnie, że nowe zespoły stanowią uzupełnienie dla już działających zespołów, które powinien posiadać każdy populacyjny punkt szczepień.

Z up. Wojewody Opolskiego
Sabina Wiatkowska
Dyrektor
Wydział Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego

PDFZasady organizacji szczepień realizowanych w miejscu pobytu pacjenta w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 przez wyjazdowe punkty szczepień

Wersja XML