• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

Zajęcia socjoterapeutyczne mają na celu poszerzenie świadomości, uwrażliwienie emocjonalne, uczenie radzenia sobie z emocjami i trudnymi, konfliktowymi sytuacjami.

Zajęcia są prowadzone przez profesjonalistów, metodami aktywnymi. grupa realizuje określony i dostosowany do danej grupy dzieci program socjoterapeutyczny. Dzieci mają zapewnioną również opiekę psychologa.

Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 16.00 - 18.00

Wszystkie dzieci chętne do uczestniczenia w zajęciach serdecznie zapraszamy do Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny przy ul. Chrobrego 18.

NIEZBĘDNA JEST PISEMNA ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

  Brak opisu obrazka    Brak opisu obrazka    Brak opisu obrazka     Brak opisu obrazka      Brak opisu obrazka      Brak opisu obrazka    Brak opisu obrazka

 

Wersja XML

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 15810524
w tym miesiącu: 145833
dzisiaj: 6566