Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIX/237/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym.

Zarządzenie:

PDFSG.0050.367.2021 (41,28KB)

Załącznik do zarządzenia:

PDFzałącznik - ogłoszenie o konkursie (63,78KB)

Wzory dokumentów:

DOCXoferta.docx (24,70KB)

ODToferta.odt (33,86KB)

PDFoferta.pdf (126,08KB)

PDFramowy wzór umowy.pdf (157,72KB)

DOCXsprawozdanie.docx (22,18KB)

ODTsprawozdanie.odt (28,56KB)

PDFsprawozdanie.pdf (134,80KB)