Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wparcie w roku 2021 zadań publicznych

Burmistrz Zdzieszowic zarządzeniem nr SG.0050.386.2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. dokonał podziału środków na realizację w 2021 roku zadań z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert ogłoszonego 4 maja 2021 roku.

Zarządzenie Burmistrza: PDFSG.0050.386.2021 (289,57KB)

Załącznik do zarządzenia: PDFZałącznik do zarządzenia nr SG.0050.386.2021 (58,59KB)

Organizacje są proszone o dostarczenie zaktualizowanych dokumentów: harmonogramu (o ile dotyczy), kalkulacji przewidywanych kosztów oraz przewidywanych źródeł finansowania.