Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Każdy mieszkaniec może sam sprawdzić, czy jego deklaracja została wprowadzona do systemu dzięki  e-usłudze

Sprawdź swoją deklarację

Adres strony www: https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify


Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel/zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację:

Deklarację można złożyć elektronicznie lub w wersji papierowej, osobiście w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach lub wysłać listem (adres: ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice).

Burmistrz Zdzieszowic zachęca do składania deklaracji elektronicznie poprzez stronę internetową: www.zone.gunb.gov.pl - jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób.

Aby złożyć deklarację przez internet trzeba posiadać profil zaufany lub dowód elektroniczny.

Terminy składania deklaracji:

Informacje w sprawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać pod numerem telefonu 77 40 64 453 - Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Do pobrania:

PDFFormularz A - budynki i lokale mieszkalne (234,41KB)
PDFFormularz B - budynki i lokale niemieszkalne (259,29KB)

Ulotka-1F-1.jpeg

Ulotka2.jpeg

PDFInformator dla właścicieli i zarządców budynków (2,51MB)

Wersja XML