Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2021r.

PDFInformacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2021r.

PDFObjaśnienia do wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2021r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

PDFPrognoza finansowa

PDFInformacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024

PDFObjaśnienia do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

PDFInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2021r.

PDFObjaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2021r.

PDFWykaz imprez zrealizowanych w I półroczu 2021r.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach

PDFInformacja z wykonania planu finansowego MiGBP za I półrocze 2021r.

Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach

PDFInformacja z wykonania budżetu BAEO

Wersja XML