Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach

Informacje ogólne - MGOPS w Zdzieszowicach

Adres, status prawny, przedmiot działalności i kompetencje jednostki, główne zadania, struktura organizacyjna ośrodka, sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach - edycja 2022

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach

Wersja XML