Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kampania informacyjna dotyczącą praw pracowników w UE Rightsfor all seasons - PRAWA PRZEZ CAŁY ROK

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) prowadzi kampanię informacyjna dotyczącą praw pracowników w UE pod nazwą: Rightsfor all seasons - PRAWA PRZEZ CAŁY ROK

Zwraca ona szczególną uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE.

Kampania ma na celu podniesienie świadomości mobilnych pracowników sezonowych i ich pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług doradczych.

W Polsce kampania będzie prowadzona przede wszystkim poprzez sieć EURES.

W ramach kampanii polska sieć EURES planuje uruchomić działania skierowane do osób zainteresowanych praca sezonową. Działania będą polegały na przekazywaniu przydatnych informacji na temat warunków pracy i zabezpieczenia społecznego promocji usług sieci EURES, w tym poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą w państwach członkowskich UE.

Wszystkie aktualne informacje dotyczące kampanii są publikowane na stronie internetowej: www.eures.praca.gov.pl

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania serwisu EURES!

Wersja XML