Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic

Informacja o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie realizowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – w 2021 roku dla Gmin Zdzieszowice.

Gmina Zdzieszowice w ramach zadania „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zdzieszowice w roku 2021” uzyskała dofinansowanie w kwocie 3.704,67 zł, co stanowi 34 % kosztów kwalifikowanych, w tym:
    • 20 % kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.179,22 zł,
    • 14 % kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 1.525,45 zł.
      
Udział środków własnych beneficjentów (właścicieli nieruchomości, u których usunięto wyroby zawierające azbest) stanowił 66,00 % kosztów zadania i wyniósł 7.191,45 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 10.896,12 zł.

Łącznie usunięto 10,620 Mg wyrobów zawierających azbest z 10 nieruchomości położonych na terenie Gminy Zdzieszowice.

Wersja XML