Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Apel z okazji Święta Niepodległości w PSP nr 1 w Zdzieszowicach

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna. /Jan Paweł II

Jak upamiętniać ważne wydarzenia z historii Polski i regionu, jak dbać o pamięć historyczną i jak o niej uczyć?

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka przygotowano wystawy, prezentacje, konkursy związane z tematyką patriotyzmu i niepodległości. Historia jest nieodłącznym elementem życia. Każdy z nas może znaleźć swój sposób nie tylko na upamiętnianie wydarzeń, ale również na poszerzanie swojej wiedzy w ciekawy sposób. Może wydawać się to staromodne, jednak obecność podczas oficjalnych obchodów Dnia Niepodległości wspólnie z lokalną społecznością, daje silne poczucie więzi i jedności narodowej, dlatego nasi uczniowie i nauczyciele co roku biorą udział w takich wydarzeniach składając kwiaty na Pomniku Powstańca Śląskiego 11 listopada.

Patriotyzm wyraża się przywiązaniem do Ojczyzny, do obyczajów i kultury narodowej, szacunkiem dla ludzi, którzy je tworzyli. Wychowanie patriotyczne wiążemy z treściami i zadaniami innych dziedzin wychowania. W realizowaniu zadań wychowania patriotycznego zwracamy uwagę na różne kierunki działań dostosowane do środowiska społecznego.

Proponowany materiał, w który zaangażowali się uczniowie i nauczyciele naszej szkoły chcielibyśmy, aby mieszkańcy Zdzieszowic przyjęli jako podarunek i zachętę do wspólnego celebrowania tego święta. Filmik zawiera napisy, więc zachęcamy do wspólnego śpiewania.

Niech ta ważna rocznica wprowadzi pozytywne zmiany w codziennym naszym życiu.

Wersja XML