Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Zdzieszowice w czołówce „Gmin dobrych do życia”

Dnia 4 listopada 2021 r. Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej ogłosił wyniki rankingu „Gmina dobra do życia”.

Gmina Zdzieszowice znalazła się na 12 miejscu w kraju w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców.

W ocenie poszczególnych gmin uwzględniono takie czynniki jak m.in. rozwój społeczno-ekonomiczny, wydatki inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność migracyjno-osadniczą, jakość oświaty, rynek pracy, infrastrukturę, warunki mieszkaniowe, dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy zieleni.

Wersja XML